Εξοικονομώ – Αυτονομώ

Παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας στον οικιακό κτιριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Έξυπνο Σπίτι».

Σε ποιους απευθύνεται

Φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.

Περίοδος υποβολής

σε αναμονή δημοσίευσης πρόσκλησης του προγράμματος.

Επισήμανση: Tο απαιτούμενο από τις Πολεοδομίες (ΥΔΟΜ) πιστοποιητικό για να υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα (Βεβαίωση νομίμως εκδοθείσας οικονομικής άδειας ή Βεβαίωση τακτοποίησης αυθαιρέτου) δεν είναι υποχρεωτικό στην παρούσα φάση και μπορεί να αντικατασταθεί από μια υπεύθυνη δήλωση, με σχετική αλλαγή που θα γίνει στο πληροφοριακό σύστημα. Η κατάθεση του πιστοποιητικού καθίσταται υποχρεωτική σε επόμενο βήμα της διαδικασίας, ως προϋπόθεση υπαγωγής.

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση / Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Επιλέξιμες κατοικίες: μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτηρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτιρίου).

Γενικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας κατοικίας

1. Να υφίσταται νόμιμα και να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

2. Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.

3. Να έχει καταταχθεί βάσει του A Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (AΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

4. Η πολυκατοικία να έχει εκδώσει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) πολυκατοικίας (πολυκατοικία Τύπου Α).

5. Η πολυκατοικία να έχει εκδώσει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) πολυκατοικίας και να έχει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) συνδεδεμένο με τον ως άνω ΑΦΜ πολυκατοικίας (πολυκατοικία Τύπου Β).

6. Να υπάρχει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που αφορά συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία (πολυκατοικία Τύπου Α & Β).

Ενεργειακός στόχος – Απαιτήσεις

Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση που υποβάλλεται με την αίτηση θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης, ως εξής:

 • Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, αναβάθμιση κατά 3 ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α ΠΕΑ.
 • Για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Α, αναβάθμιση κατά 3 ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α ΠΕΑ. Η επίτευξη του ενεργειακού στόχο πιστοποιείται από την έκδοση νέου ΠΕΑ (Β ΠΕΑ) μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.
 • Για αιτήσεις πολυκατοικιών τύπου Β, δεν τίθεται ελάχιστος ενεργειακός στόχος.

Ανώτατος προϋπολογισμός επιλέξιμων παρεμβάσεων

 • Μονοκατοικία/ Μεμονωμένο Διαμέρισμα: έως 50.000 ευρώ
 • Πολυκατοικία τύπου Α: έως 50.000 ευρώ ανά διαμέρισμα.
 • Πολυκατοικία τύπου Β: έως 80.000 ευρώ.

Ποσοστό επιχορήγησης: από 35% έως 100%.

Τι χρηματοδοτείται

Επιδοτούμενες παρεμβάσεις:

 • Κουφώματα/συστήματα σκίασης/αερισμός
 • Θερμομόνωση
 • Συστήματα θέρμανσης/ψύξης
 • Συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης – αυτονόμησης. Επιπρόσθετα, επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 100% μέχρις ενός ποσού:

 • Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων.
 • Η συμπλήρωση των εντύπων Πρότασης Παρεμβάσεων & Καταγραφής Παρεμβάσεων.
 • Η αμοιβή του συμβούλου έργου σχετικά με την υποβολή της αίτησης, την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου, την προσκόμιση των δικαιολογητικών έως την τελική εκταμίευση.
 • Η αμοιβή για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στα πλαίσια έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση παρεμβάσεων (όπως για παράδειγμα αμοιβή για έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αμοιβή για μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου), μέχρις ενός ποσού.
 • Η αμοιβή για την επιθεώρηση και την έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου αναβάθμισης ανελκυστήρα από αναγνωρισμένο φορέα, όπως υλοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέχρις ενός ποσού (για πολυκατοικίες τύπου Α/Β).

One thought on “Εξοικονομώ – Αυτονομώ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας. Για να συμμορφωθείτε με τη νέα οδηγία για την ιδιωτική ζωή, πρέπει να ζητήσουμε τη συναίνεσή σας για να ορίσετε τα cookies.