2.859,80 5.206,20 
1.484,80 1.617,80 
856,20 957,10 
979,40 1.169,60 
1.201,80 
1.216,90 1.350,00 
2.254,40 3.817,70 
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας. Για να συμμορφωθείτε με τη νέα οδηγία για την ιδιωτική ζωή, πρέπει να ζητήσουμε τη συναίνεσή σας για να ορίσετε τα cookies.