1.381,30 1.642,40 
2.881,50 4.296,60 
2.940,30 8.263,30 
1.593,10 6.219,30 
2.984,70 3.757,90 
156,40 321,60 
136,60 600,70 
145,50 196,00 
101,00 145,50 
1.243,50 1.618,50 
563,90 1.415,10 
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας. Για να συμμορφωθείτε με τη νέα οδηγία για την ιδιωτική ζωή, πρέπει να ζητήσουμε τη συναίνεσή σας για να ορίσετε τα cookies.