702,70 840,70 
713,20 851,10 
725,40 863,30 
749,90 887,80 
767,30 905,20 
780,40 918,30 
888,70 1.026,60 
845,90 983,80 
932,30 1.070,20 
996,90 1.134,80 
1.225,60 1.363,50 
1.401,10 1.539,00 
1.298,00 1.436,00 
1.472,60 1.610,50 
2.468,60 4.021,50 
3.360,70 5.220,00 
1.384,50 4.695,40 
1.693,50 2.575,10 
76,30 180,00 
514,30 3.369,10 
115,30 649,00 
124,20 510,70 
76,30 83,40 
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας. Για να συμμορφωθείτε με τη νέα οδηγία για την ιδιωτική ζωή, πρέπει να ζητήσουμε τη συναίνεσή σας για να ορίσετε τα cookies.