382,40 772,60 
5,20 
730,90 868,50 
702,70 840,70 
707,90 854,20 
713,20 851,10 
725,40 863,30 
819,00 955,70 
908,90 1.045,60 
641,20 863,30 
749,90 887,80 
748,10 894,40 
767,30 905,20 
780,40 918,30 
914,50 1.060,90 
874,30 1.020,60 
888,70 1.026,60 
845,90 983,80 
1.040,20 1.196,60 
960,30 1.106,60 
932,30 1.070,20 
1.022,50 1.168,80 
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας. Για να συμμορφωθείτε με τη νέα οδηγία για την ιδιωτική ζωή, πρέπει να ζητήσουμε τη συναίνεσή σας για να ορίσετε τα cookies.