1.381,30 1.642,40 
2.881,50 4.296,60 
1.751,00 1.886,30 
1.001,50 1.115,60 
1.164,40 1.382,50 
1.462,90 1.561,10 
2.469,80 6.374,80 
2.940,30 8.263,30 
1.593,10 6.219,30 
2.984,70 3.757,90 
1.243,50 1.618,50 
563,90 1.415,10 
Για την εξασφάλιση κορυφαίας εμπειρίας πλοήγησης, για την ανάλυση της κίνησης και για τη χρήση εξατομικευμένων διαφημίσεων, το website χρησιμοποιεί cookies.