1.381,30 1.642,40 
2.881,50 4.296,60 
2.468,60 4.021,50 
1.484,80 1.617,80 
856,20 957,10 
979,40 1.169,60 
1.201,80 
1.216,90 1.350,00 
2.254,40 3.817,70 
3.360,70 5.220,00 
1.384,50 4.695,40 
2.940,30 8.263,30 
1.593,10 6.219,30 
1.693,50 2.575,10 
2.042,20 4.684,50 
2.984,70 3.757,90 
1.243,50 1.618,50 
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας. Για να συμμορφωθείτε με τη νέα οδηγία για την ιδιωτική ζωή, πρέπει να ζητήσουμε τη συναίνεσή σας για να ορίσετε τα cookies.